وزیر نفت گفت: مهمترین کار ما در ۴ سال آینده توجه به توسعه منابع نفتی مشترک ، افزایش بازیافت در بخش بالادستی نفت و میادین است.خبرگزاری صدا و سیما