وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در اولین روز کاری خود اعلام کرد : مهمترین اولویت کاری دولت و وزارت همانطور که رئیس جمهور تاکید دارد ، تحقق هدف ها اقتصادی مقاومتی، تولید و اشتغال است.خبرگزاری صدا و سیما