رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت : صادرات به امارات و هند به دلیل واسطه و بدحساب بودن در ۴ ماه ابتدای امسال کاهش یافت.خبرگزاری صدا و سیما