رفع محدودیت ها در بخش اقتصادی ، رهاورد مناسبی را برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورده و در دوره جدید بیش از ۸۵۰ نفتکش در خارگ پهلو گرفتند.خبرگزاری صدا و سیما