علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی از مدیران و کارکنان خانواده بزرگ وزارت اقتصادی تشکر کرد.خبرگزاری صدا و سیما