عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو از تولید ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما