ورود نوشت افزارهای بی کیفیت خارجی باعث شده است قدرت رقابت از تولیدکنندگان داخلی سلب شود و تولید هم کاهش یابد.خبرگزاری صدا و سیما