رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصولتی ها و شبه دولتی ها عامل گرفتاری اقتصادی هستند، گفت: وزرایی می خواهیم که دولت را به سمت کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی هدایت کنند.خبرگزاری صدا و سیما