معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: در زمان حاضر ضریب آمادگی نیروگاه‌های کشور ۵. ۹۸ درصد و ضریب آمادگی شبکه انتقال و توزیع برق کشور حدود ۵. ۹۹ درصد است که در نوع خود بی نظیر است.خبرگزاری صدا و سیما