بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.خبرگزاری صدا و سیما