مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات با بیان اینکه صید صنعتی میگوی دریایی در خلیج فارس نداریم ، از افزایش صید غیر صنعتی میگوی دریایی در آب های استان خوزستان خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما