ماموریت دولت؛ افزایش کارآمدی نظام در تراز منطقه‌ای و جهانی است و باید به طور منظم در مسیر تحقق هدف ها سند چشم انداز حرکت کند.خبرگزاری صدا و سیما