نشست بیست و هفتم هیات نمایندگان در دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران آغاز شد.خبرگزاری صدا و سیما