رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: عملیات بیولوژیکی در قالب کاشت گونه های تاغ و آتریپلکس به طول ۱۳ کیلومتر در حاشیه آزادراه در دست ساخت کنار گذر جنوبی تهران که در حوزه این شهرستان واقع شده به مرحله اجرا درآمده است.خبرگزاری صدا و سیما