به منظور ارتقاء فرهنگ حمل و نقل و کاهش حوادث رانندگی ؛ طرح قشم – الگوی شهر ترافیکی ایمن کشوراز ابتدای این هفته اجرا می شود.خبرگزاری صدا و سیما