صراط: مطالعات اخیر نشان داده که ورزش‌های شدید برای تمامی گروه‌های سنی مناسب است و افراد سالمند نیز می‌توانند این گونه ورزش‌ها را انجام دهند.

به گزارش بهداشت نیوز و به نقل از MyTimes، برخی تصور می‌کنند که ورزش‌های شدید مناسب افراد سالمند نیست. با این حال مطالعات اخیر نشان داده که ورزش‌های شدید برای افراد سالمند نیز مفید است و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

ورزش شدید برای سالمندان
این بررسی‌ها بر روی موش‌هایی که سن زیادی داشتند انجام شد. بررسی‌ها نشان داد که ورزش‌های شدید فشاری به این موش‌ها وارد نمی‌کنند و حتی باعث افزایش آمادگی جسمانی و قدرت آنها می‌شود.

در سال‌های اخیر ورزش‌های کوتاه مدت و شدید توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. این ورزش‌ها کمتر از ۱۵ ‌دقیقه به طور می انجامند و به اندازه ورزش‌های طولانی مدت اثر بخش هستند.

در مطالعات انجام شده موش‌ها یک ‌دقیقه با سرعت زیاد می‌دویدند و یک ‌دقیقه با سرعت کم پیاده‌روی می‌کردند. این کار چهار بار پشت سر هم انجام می‌شد. این موش‌ها چهار ماه سه بار در هفته‌ این کار را تکرار کردند.صراط