در دومین روز بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی، کارشناسان اقتصادی به ارائه مقالات تخصصی بانکداری می پردازند.خبرگزاری صدا و سیما