فرش دستباف، هنر- صنعتی است که در میان مردمان اروپایی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و به آن اشتیاق دارند.خبرگزاری صدا و سیما