رییس کل بیمه مرکزی امروز در سومین همایش پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی صنعت بیمه گفت: ارعایت استانداردهای IFRS صورت های مالی بیمه گران را شفاف می کند.خبرگزاری صدا و سیما