سید کریم حسینی با انصراف از حضور در فرایند انتخاب شهردار اهواز گفته است که این کار را برای حفظ وحدت انجام داده است، نظر شما درباره استعفای او چیست و این حرکت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به گزارش رهیاب، سید کریم حسینی با انصراف از حضور در فرایند انتخاب شهردار اهواز گفته است که این کار را برای حفظ وحدت انجام داده است، نظر شما درباره استعفای او چیست و این حرکت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟منبع: رهیاب