نایب رییس اتاق بازرگانی تهران از ساماندهی بازار پولی و موسسات غیر معتبر استقبال کرد.خبرگزاری صدا و سیما