رییس اتحادیه نانوایان تهران گفت: قیمت نان در کشور از سه سال قبل تاکنون ثابت مانده در حالیکه هزینه‌های آب، برق، گاز، بیمه، مالیات، دستمزد و … هرساله بر مدار افزایشی بوده است.خبرگزاری صدا و سیما