اولتیماتوم به منصوریان قانونی نبود/ با این مترِ مدیران، استقلال پیشرفت هم کرده است!مشرق