اولتیماتوم به منصوریان قانونی نبود/ با این مترِ مدیران، استقلال پیشرفت کرده است!مشرق