مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی را در اولویت قرار داده ایم.خبرگزاری صدا و سیما