بانکداری اسلامی؛ فراتر از میعارهای راستین بانکی است و معیارهای اخلاقی و فضیلت‌های انسانی مانند احسان و نیکوکاری را در برمی گیرد.خبرگزاری صدا و سیما