معاون اقتصادی بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم مرداد بر اساس سال پایه جدید در روز یکشنبه (فردا) خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما