عرضه گندم در بورس کالا می‌تواند شرایط خرید گندم از کشاورزان را تسهیل و پرداخت پول را ساماندهی کند و دو مزیت شفافیت و سرعت را به ارمغان اورد.خبرگزاری صدا و سیما