مدیریت عرضه پسته در بازارهای داخلی و خارجی و چگونگی عملکرد صادرکنندگان در عرصه رقابت با آمریکا برای ما مهم و تعیین کننده است که باید تا قبل از برداشت محصول به پیش نیازهای آن بپردازیم.خبرگزاری صدا و سیما