عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه توسعه کشاورزی در گرو توسعه حرفه‌ای صنایع تبدیلی است ، گفت : برای اینکه نتیجه فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی، ارزش افزوده بیشتر باشد، گریزی از ایجاد صنایع تبدیلی نخواهد بود.خبرگزاری صدا و سیما