رییس سازمان سرمایه گذاری و یاری های اقتصادی وفنی ایران از نهایی شدن جذب ۳۰ میلیارد یورو وام از سه کشور اروپایی خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما