حذف هر ۴ آزادکار کشورمان از دور مسابقات/پایان کار ایران با یک طلا و دیگر هیچ!مشرق