مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت : خودروهای در رده قیمتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان حدود ۸۷ درصد از سهم بازار خودرو کشور را در اختیار دارند.خبرگزاری صدا و سیما