رییس مرکز ملی فرش ایران گفت : فرش صلح جهانی با محوریت شعار ” آری به صلح جهانی” رونمایی و گره زنی می شود.خبرگزاری صدا و سیما