رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از خبرگزاری صداوسیما دیدن کرد.خبرگزاری صدا و سیما