رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارز چندنرخی در بازار به معنی دادن یارانه به واردکنندگان است.خبرگزاری صدا و سیما