رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از رفع تصرف ۳۴ هزار مترمربع اراضی ملی این شهرستان به ارزش ۳ میلیارد و چهارصدمیلیون تومان خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما