رییس سازمان خصوصی سازی کشور تصریح کرد: توانمند سازی بخش خصوصی در کنار اصلاح ساختاری برخی شرکت ها، از نیازها و معضلات اساسی است که در دولت یازدهم چندان به آن پرداخته و توجه نشد.خبرگزاری صدا و سیما