مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به نقد توقف موقتی ثبت سفارش واردات خودرو سواری گفت : خللی در روند واردات ایجاد نمی شود.خبرگزاری صدا و سیما