پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک همزمان با هفته دولت آغاز شد .خبرگزاری صدا و سیما