رییس کل بانک مرکزی با اشاره به قرارداد تامین مالی با کره جنوبی که به تازگی و به ارزش ۸ میلیارد یورو امضاء شده است ، گفت : قراردادهایی از این دست با کشورهای اروپایی از طریق فاینانس خارجی به میزان ۳۰ میلیارد یورو آماده شده است.خبرگزاری صدا و سیما