در داد و ستدهای روز دوشنبه شاخص بورس با رشد ۱۲۷ واحدی توانست از مرز ۸۳ هزار عبور کند و به رقم ۸۳ هزار و ۱۲ برسد.خبرگزاری صدا و سیما