اعضای هیات رئیسه کمیسیون گردشگری، اقتصادی ورزش و اقتصادی هنر اتاق ایران، در دیدار با غلامحسین شافعی برنامه‌های خود جهت دوره دو ساله دوم کمیسیون را به اطلاع رئیس اتاق ایران رساندند.خبرگزاری صدا و سیما