صنعت بانکداری، حرفه‌ای است که از نهادهای مالی اقتصادی مدرن سرچشمه گرفته و بانکداری اسلامی، سنگ بنای اقتصادی مقاومتی محسوب می شود.خبرگزاری صدا و سیما