اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دومین نشست خود در دوره جدید فعالیت کمیسیون‌ها به بررسی مشکلات قطعه‌سازان خودرو پرداختند.خبرگزاری صدا و سیما