عکس‌های منتشر شده از قراردادهای باشگاه استقلال نشان دهنده تخلف بزرگی در باشگاه پرافتخار است.

صراط:ماجرای قراردادهای مسئله دار باشگاه استقلال
تهران از بازیکنان و رده‌های پایه آغاز شد. موضوعی اعتراض شدید سیاوش
اکبرپور، سرمربی سابق این تیم، را به همراه داشت و در نهایت به قطع همکاری
او با تیم‌های پایه به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در تابستان سال گذشته زمانی که سیدرضا
افتخاری، مدیرعامل باشگاه به سفر کرده بود قرارداد بازیکنان و کادر فنی این
تیم امضا شد. مشکل سیاوش اکبرپور با باشگاه در همین زمان آغاز شد و او
معتقد بود که صادق ورمزیار در امضای قراردادها دست برده و مهر مدیر باشگاه
را جعل کرده است.

افتخاری هم در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که در
غیاب او شخص دیگری به امضای قرارداد رسیدگی کرده اما این موضوع با توجه و
واکنش خاصی همراه نشد.

عکس‌های زیر نشان می‌دهند که امضاها با هم مغایرت ندارند اما معلوم نشد در غیاب افتخاری چه کسی دست به چنین اقدامی زده است.

ماجرای عجیب جعل امضا در باشگاه استقلال؛‌ فراموشی افتخاری

ماجرای عجیب جعل امضا در باشگاه استقلال؛‌ فراموشی افتخاری

ماجرای عجیب جعل امضا در باشگاه استقلال؛‌ فراموشی افتخاری

ماجرای عجیب جعل امضا در باشگاه استقلال؛‌ فراموشی افتخاریصراط