مسیر تامین نیاز مواد اولیه بنگاه‌های پایین دست صنعت پتروشیمی یکی از دغدغه‌های همیشگی این صنعت بوده است ؛ هموار می شود.خبرگزاری صدا و سیما