مرکز آمار ایران اعلام کرد : نرخ تورم روستایی کشور در مردادماه امسال ۸.۸ درصد است و تورم نقطه به نقطه به ۸.۹ درصد رسیده است .خبرگزاری صدا و سیما