بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایرانی در حالی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است که هنر ناب ایرانی را نمایش می دهد.خبرگزاری صدا و سیما