معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: صنایع ایرانی از جمله، فرش، مبلمان و هنرهای دیگر باید به یک گفتمان در اقتصادی تبدیل شود که در غیر این صورت فرصتها از دست خواهد رفت.خبرگزاری صدا و سیما